Velgørenhed

Siden Fabelkunst startede i 2003 har det ligget mig på hjerte at deltage i projekter , der går i tråd med formålet, jeg selv har med min kunst.

I mange år har jeg haft et godt samarbejde med Hospitalsklovneforeningen i trekantsområcet – hvor jeg aktivt har deltaget med donation af kunstværker , arrangeret velgørenhedsmiddag med auktioner, hvor overskuddet ubeskåret er gået til hospitalsklovneforeningen. Det første år indbragte auktion ca 100.000 år 2, ca 200.000 og 3. år 300.000 dkk.

Se programmet for auktionen i 2013

Artikel om Fabelkunst deltagelse i et velgørenhedsarrangement på Hotel Kolding Fjord til fordel for Hospitalsklovne

Comments for this post are closed.